DPF čišćenje

DPF uklanjanje čestica ispuha diesel motora

Smetnje u radu dizel motora nerijetko su vezane uz stanje filtera ispušnih plinova (DPF). Sustav filtriranja ispušnih plinova jedan je od najvažnijih ekoloških sustava čija je uloga uklanjanje krutih kancerogenih čestica iz ispuha vozila. Ispravan rad filtera ovisi u velikoj mjeri od režima vožnje, prvenstveno duljine relacija i vremena vožnje. Proizvođači automobila ne zahtijevaju redovitu izmjenu DPF filtera ispušnih plinova, ali se u slučajevima vožnje na kratkim relacijama često proces automatske regeneracije filtera ne može provesti na ispravan način. To dovodi do smanjenja protoka ili začepljenja koje može uzrokovati smanjenje performansi vožnje, dodatne kvarove ostalih dijelova motora i nesukladnost  propisanim ekološkim normama. Naša radionica je opremljena uređajima i specijalnim sredstvima za čišćenje i popravak DPF filtera ispušnih plinova čime je moguće izbjeći vrlo visok trošak izmjene filtera te osigurati ispravan rad i zaštititi od kvarova ostale dijelove motora. Naši servisni savjetnici će Vam, osim popravka, dati preporuke vezane uz održavanje DPF filtera ispušnih plinova vezane uz režime vožnje i uporabu aditiva za čišćenje.